Click here to Remove Link to your site
 
Google
World: Svenska: Vetenskap: Institutioner

Denna kategori på andra språk:
   
Danska  (42)   Franska  (308)   Italienska  (185)  
Katalanska  (45)   Kinesiska (förenklad)  (13)   Kinesiska (traditionell)  (15)  
Kurdiska  (6)   Polska  (391)   Portugisiska  (7)  
Ryska  (43)   Spanska  (13)   Engelska  (755)  
Tjeckiska  (58)   Ungerska  (5)  
Informationstekniska Standardiseringen
Svenskt standardiseringsorgan för telekommunikationsområdet.

IVA - Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
Ett nätverk av erfarna och kompetenta personer och har till uppgift att främja de tekniska och ekonomiska vetenskaperna till nytta för det svenska samhället.

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien
Har som uppgift att genom vetenskap och praktisk erfarenhet främja jord- och skogsbruk. Aktuella nyheter, information om anslag och stipendier, publikationer och kalendarium.

Kungl. Vetenskapsakademien
En fristående, icke-statlig organisation med syfte att främja vetenskaperna, främst matematik och naturvetenskap.

SP
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Ett nationellt institut för utvärdering, provning, mätteknik, F&U. Certifieringorgan för ledningssystem enligt ISO 9000-serien, ISO 14001 och EMAS och produkter enligt EU-direktiv och nationella regler.

Search:

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site
Open Directory Project - Become an Editor

The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWodp

Powered by DWodp live version 1.1.4 Copyright © 2003 Dominion Web

Other sites: